Doktorlarımız

Uzm.Dr. Cihat YILDIRIM


Uzm.Dr. Cihat YILDIRIM

Uzm.Dr. Cihat YILDIRIM

Radyoloji

Bölümü : Radyoloji

Eğitimi : 

Uzmanlık Eğitimi : 

Medikal İlgi Alanları: Girişimsel radyoloji, Safra Yolları Girişimleri, Üriner Sistem Girişimleri, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi İşlemleri, Karın Bölgesi Radyolojisi, Üreme ve Genital Sistem Radyolojisi, Ayrıntılı Vücut Ultrasonografi, Fetal Ultrasonografi- Doppler Ultrasonografi