Doktorlarımız

Uzm.Dr. Fulya ERDEM


Uzm.Dr. Fulya ERDEM

Uzm.Dr. Fulya ERDEM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bölümü : Çocuk sağlığı ve hastalıkları

Eğitimi : 

Uzmanlık Eğitimi : 

Medikal İlgi Alanları:Çocuk sağlığı, aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar