Doktorlarımız

Uzm.Dr. Müberra SARAÇ


Uzm.Dr. Müberra SARAÇ

Uzm.Dr. Müberra SARAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bölümü : Çocuk sağlığı ve hastalıkları

Eğitimi : Ankara Üniversitesi

Uzmanlık Eğitimi : Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Medikal İlgi Alanları:Çocuk sağlığı, aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar