Tıbbi Birimlerimiz

Dahiliye


Modern tıbbın bilimsel ve teknolojik gelişimine paralel olarak İç Hastalıkları bölümü kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla birlikte 14 yaş üstü tüm erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direk çözüm merkezi ve tüm klinik branşlara temel teşkil etmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun sağlık problemleri İç Hastalıklarının ilgi alanına girmekte ve çözüm sunulmaktadır.

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide ve barsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıkları gibi birçok sistem hastalıklarının bu geniş skalanın içinde yer almaktadır.

Özetle;erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm alanı İç Hastalıkları bölümüdür.

Hastanemizde İç Hastalıkları hizmeti, İç Hastalıkları uzmanları tarafından 24 saat süreyle kesintisiz olarak sağlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında ayaktan poliklinik muayeneleri, yatarak tanı, takip ve tedavileri,acil servis hizmetleri,cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası hasta değerlendirilmeleri, diğer branşlara konsültasyon hizmetleri ve check-up programları bulunmaktadır.

İç Hastalıkları bölümü tüm branşlarla sıkı bir işbirliği içinde multidisipliner anlayış çerçevesinde hastaların sağlık sorunlarına en doğru yaklaşımla çözümler üretmektedir.
 

Check-up; Kişinin herhangi bir problemi olmadan belirli aralıklarda yapılan sağlık taramaları olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde yapılan taramalarla birçok ciddi hastalıklarda erken teşhis sağlanmakta ve tedavi altına alınabilmektedir.Bunun dışında hastaya özel programlarla ilerde oluşabilecek hastalıklar için önlemler alınmaktadır. Check-up günümüz modern tıbbının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Dahiliye Bölümü Doktorları


Bize Ulaşın